โปรแกรมเที่ยวกรุงเทพฯ

        กรุงเทพฯ.. คือเมืองที่ถูกขนานนามว่า เวนิสตะวันออก โดยมี แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสายน้ำหลักที่อยู่คู่กับเรามายาวนานนับแต่อดีตจนปัจจุบัน ซึ่งสองฝั่งแม่น้ำล้วนเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญ ซึ่งคอยบอกเล่าเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่
ที่เที่ยวกรุงเทพฯ

thailand-top-vote-banne

bangkok-happy-trip-banner

Banner Corporate IMG แนวยาว

super-salaryman-corporate

Banner Corporate IMG แนวยาว

Banner Website & FB TNP แนวยาว