รู้เท่าทันสื่อ … สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ @ พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

ในปัจจุบันถือเป็นยุคที่การสื่อสารเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นมากมาย ทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งบางครั้งก็อาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ วันนี้เลยจะลองพามาท่องเที่ยวยังแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ที่เราสามารถเข้าใจถึงบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน รวมถึงรู้เท่าทันข่าวสาร เพื่อให้เราสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์กันที่ พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-4

 

พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส (Media Learning Park) มีพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณสถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ อาคาร D ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอิทธิพลของสื่อ เพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรู้เท่าทันและเลือกรับสื่อได้อย่างเหมาะสม โดยนำเสนอเรื่องราวของสื่อแบบครบวงจร 360 องศา กระตุ้นความคิดสร้างประสบการณ์ด้วยนิทรรศการแบบมัลติมีเดียที่มีความทันสมัย รวมถึงสัมผัสเรื่องราวของการรับสื่อแบบย้อนยุคให้เราย้อนรำลึกความหลังกันอีกด้วย

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-1

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-2

 

ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งโซนการจัดแสดงออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นแรกจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องพลังสะท้อนแห่งสื่อ อาทิ วิวัฒนาการด้านการสื่อสาร, หนังสือสะท้อนโลก, เสียงสะท้อนสาร, มองโลกผ่านเลนส์, ภาพประกอบความคิด และสื่อสะท้อนตน ส่วนบริเวณชั้น 2 จะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการอีกส่วน อาทิ วิถีเสพข่าวของชาวบ้าน, กำเนิดหนังสือพิมพ์ไทย และภาพยนตร์ไทยในอดีต เป็นต้น

 

ที่นี่เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-790-2424, 02-790-2000 ต่อ 2430

 

 

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-9

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-3

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-5

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-6

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-7

Posted in ที่เที่ยวกรุงเทพฯ, เที่ยวพิพิธภัณฑ์.