ชมผ้าไทยลือนาม วิจิตรงามทั่วหล้า @ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผ้าไทย เป็นเครื่องนุ่งห่มที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยขั้นตอนการผลิตที่มีความประณีต ทำให้มีความงดงามสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่ถักทอได้เป็นอย่างดี ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงรับสั่งให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถขึ้น เพื่อสืบสานศิลปะผ้าทอมือไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยส่งเสริมชาวบ้านหันมาทอผ้าไทยมากขึ้น พร้อมทรงรับมาตัดเป็นฉลองพระองค์ของพระองค์เอง ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เลยขอพามาชมความงามของผ้าไทยที่มีชื่อเสียงลือนามไปไกลถึงต่างแดนกันที่ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กันดีกว่า

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5-2

 

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง (ระหว่างประตูวิมานเทเวศน์กับประตูวิเศษไชยศรี) จัดสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยและศูนย์รวมความรู้เอกสารเกี่ยวกับผ้าไทยให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5-6

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5-5

 

ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แบ่งห้องการจัดแสดงออกเป็นทั้งหมด 4 ห้อง ประกอบด้วย

ห้องที่ 1 “ราชพัตราจากผ้าไทย” จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นักออกแบบไทยและต่างชาตินำผ้าไหมไทยมาใช้ในการตัดเย็บ โดยนำวัสดุอื่นๆ มาผสมผสานด้วยเทคนิคการตัดเย็บที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปในแต่ชุด

ห้องที่ 2 “ไทยพระราชนิยม” จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยม ซึ่งเกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ประสงค์ให้คนไทยมีชุดประจำชาติไว้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆ ที่ทรงสวมใส่ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยังนานาประเทศ

ส่วนห้องที่ 3 และห้องที่ 4 “ศิลปาชีพ : พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน” จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบอาชีพเลี้ยงต้นเองมาได้อย่างยั่งยืนกว่า 40 ปี และความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมทอมือในแต่ละภูมิภาค

นอกจากนั้นยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย ซึ่งล้วนมีความงามเหมาะสำหรับเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องได้เป็นอย่างดี

สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.) โดยมีค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 150 บาท, ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 80 บาท, นักเรียน นักศึกษา และเด็กอายุ 12-18 ปี 50 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-225-8420, 02-225-9430

เว็บไซต์ : queensirikitmuseumoftextiles

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5-4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5

Posted in ที่เที่ยวกรุงเทพฯ, เที่ยวพิพิธภัณฑ์.